קולחי משגב - תאגיד המים והביוב של משגב  • kmisgav_slide1.png
  • kmisgav_slide2.png
  • kmisgav_slide3.png
  • kmisgav_slide4.png
  • kmisgav_slide5.png
  • kmisgav_slide6.png
  • kmisgav_slide7.png
  • kmisgav_slide8.png
  • kmisgav_slide9.png
  • kmisgav_slide10.png

דירקטוריון קולחי משגב יצא לשטח

לפרטים לחץ/י כאן


תשלום אגרת ביוב מחויב לפי מנגנון חורף קיץ - התושבים משלמים בקיץ רק עבור שפיעת השפכים כפי שנרשמה בחורף


קולחי משגב ביצעה תחשיב חדש של היטל הביוב – התעריף לא השתנה

לפרטים לחץ/י כאן


הופסקה הפלרת מי השתיה החל מה-26.8.14

לפרטים לחץ/י כאן


רשות המים מאפשרת תשלום אגרת ביוב לפי שפכים בלבד

לפרטים לחץ/י כאן


דירקטוריון קולחי משגב יצא לשטח

לפרטים לחץ/י כאן


תשלום אגרת ביוב מחויב לפי מנגנון חורף קיץ - התושבים משלמים בקיץ רק עבור שפיעת השפכים כפי שנרשמה בחורף


קולחי משגב ביצעה תחשיב חדש של היטל הביוב – התעריף לא השתנה

לפרטים לחץ/י כאן


הופסקה הפלרת מי השתיה החל מה-26.8.14

לפרטים לחץ/י כאן


רשות המים מאפשרת תשלום אגרת ביוב לפי שפכים בלבד

לפרטים לחץ/י כאן


דירקטוריון קולחי משגב יצא לשטח

לפרטים לחץ/י כאן


תשלום אגרת ביוב מחויב לפי מנגנון חורף קיץ - התושבים משלמים בקיץ רק עבור שפיעת השפכים כפי שנרשמה בחורף


קולחי משגב ביצעה תחשיב חדש של היטל הביוב – התעריף לא השתנה

לפרטים לחץ/י כאן


הופסקה הפלרת מי השתיה החל מה-26.8.14

לפרטים לחץ/י כאן


רשות המים מאפשרת תשלום אגרת ביוב לפי שפכים בלבד

לפרטים לחץ/י כאן


דירקטוריון קולחי משגב יצא לשטח

לפרטים לחץ/י כאן


תשלום אגרת ביוב מחויב לפי מנגנון חורף קיץ - התושבים משלמים בקיץ רק עבור שפיעת השפכים כפי שנרשמה בחורף


קולחי משגב ביצעה תחשיב חדש של היטל הביוב – התעריף לא השתנה

לפרטים לחץ/י כאן


הופסקה הפלרת מי השתיה החל מה-26.8.14

לפרטים לחץ/י כאן


רשות המים מאפשרת תשלום אגרת ביוב לפי שפכים בלבד

לפרטים לחץ/י כאן


דירקטוריון קולחי משגב יצא לשטח

לפרטים לחץ/י כאן


תשלום אגרת ביוב מחויב לפי מנגנון חורף קיץ - התושבים משלמים בקיץ רק עבור שפיעת השפכים כפי שנרשמה בחורף


קולחי משגב ביצעה תחשיב חדש של היטל הביוב – התעריף לא השתנה

לפרטים לחץ/י כאן


הופסקה הפלרת מי השתיה החל מה-26.8.14

לפרטים לחץ/י כאן


רשות המים מאפשרת תשלום אגרת ביוב לפי שפכים בלבד

לפרטים לחץ/י כאן


דירקטוריון קולחי משגב יצא לשטח

לפרטים לחץ/י כאן


תשלום אגרת ביוב מחויב לפי מנגנון חורף קיץ - התושבים משלמים בקיץ רק עבור שפיעת השפכים כפי שנרשמה בחורף


קולחי משגב ביצעה תחשיב חדש של היטל הביוב – התעריף לא השתנה

לפרטים לחץ/י כאן


הופסקה הפלרת מי השתיה החל מה-26.8.14

לפרטים לחץ/י כאן


רשות המים מאפשרת תשלום אגרת ביוב לפי שפכים בלבד

לפרטים לחץ/י כאן


דירקטוריון קולחי משגב יצא לשטח

לפרטים לחץ/י כאן


תשלום אגרת ביוב מחויב לפי מנגנון חורף קיץ - התושבים משלמים בקיץ רק עבור שפיעת השפכים כפי שנרשמה בחורף


קולחי משגב ביצעה תחשיב חדש של היטל הביוב – התעריף לא השתנה

לפרטים לחץ/י כאן


הופסקה הפלרת מי השתיה החל מה-26.8.14

לפרטים לחץ/י כאן


רשות המים מאפשרת תשלום אגרת ביוב לפי שפכים בלבד

לפרטים לחץ/י כאן


דירקטוריון קולחי משגב יצא לשטח

לפרטים לחץ/י כאן


תשלום אגרת ביוב מחויב לפי מנגנון חורף קיץ - התושבים משלמים בקיץ רק עבור שפיעת השפכים כפי שנרשמה בחורף


קולחי משגב ביצעה תחשיב חדש של היטל הביוב – התעריף לא השתנה

לפרטים לחץ/י כאן


הופסקה הפלרת מי השתיה החל מה-26.8.14

לפרטים לחץ/י כאן


רשות המים מאפשרת תשלום אגרת ביוב לפי שפכים בלבד

לפרטים לחץ/י כאן


הידעתם...

מומלץ להשקות פעמיים בשבוע ל-20 דק' בלבד, מ- 17:00 בערב עד 10:00 בבוקר.

 

 

 

 

 שעת חירום

טקסט לדוגמא ..............דירקטוריון קולחי משגב יצא לשטח

לפרטים לחץ/י כאן


תשלום אגרת ביוב מחויב לפי מנגנון חורף קיץ - התושבים משלמים בקיץ רק עבור שפיעת השפכים כפי שנרשמה בחורף


קולחי משגב ביצעה תחשיב חדש של היטל הביוב – התעריף לא השתנה

לפרטים לחץ/י כאן


הופסקה הפלרת מי השתיה החל מה-26.8.14

לפרטים לחץ/י כאן


רשות המים מאפשרת תשלום אגרת ביוב לפי שפכים בלבד

לפרטים לחץ/י כאן


דירקטוריון קולחי משגב יצא לשטח

לפרטים לחץ/י כאן


תשלום אגרת ביוב מחויב לפי מנגנון חורף קיץ - התושבים משלמים בקיץ רק עבור שפיעת השפכים כפי שנרשמה בחורף


קולחי משגב ביצעה תחשיב חדש של היטל הביוב – התעריף לא השתנה

לפרטים לחץ/י כאן


הופסקה הפלרת מי השתיה החל מה-26.8.14

לפרטים לחץ/י כאן


רשות המים מאפשרת תשלום אגרת ביוב לפי שפכים בלבד

לפרטים לחץ/י כאן


דירקטוריון קולחי משגב יצא לשטח

לפרטים לחץ/י כאן


תשלום אגרת ביוב מחויב לפי מנגנון חורף קיץ - התושבים משלמים בקיץ רק עבור שפיעת השפכים כפי שנרשמה בחורף


קולחי משגב ביצעה תחשיב חדש של היטל הביוב – התעריף לא השתנה

לפרטים לחץ/י כאן


הופסקה הפלרת מי השתיה החל מה-26.8.14

לפרטים לחץ/י כאן


רשות המים מאפשרת תשלום אגרת ביוב לפי שפכים בלבד

לפרטים לחץ/י כאן


דירקטוריון קולחי משגב יצא לשטח

לפרטים לחץ/י כאן


תשלום אגרת ביוב מחויב לפי מנגנון חורף קיץ - התושבים משלמים בקיץ רק עבור שפיעת השפכים כפי שנרשמה בחורף


קולחי משגב ביצעה תחשיב חדש של היטל הביוב – התעריף לא השתנה

לפרטים לחץ/י כאן


הופסקה הפלרת מי השתיה החל מה-26.8.14

לפרטים לחץ/י כאן


רשות המים מאפשרת תשלום אגרת ביוב לפי שפכים בלבד

לפרטים לחץ/י כאן


דירקטוריון קולחי משגב יצא לשטח

לפרטים לחץ/י כאן


תשלום אגרת ביוב מחויב לפי מנגנון חורף קיץ - התושבים משלמים בקיץ רק עבור שפיעת השפכים כפי שנרשמה בחורף


קולחי משגב ביצעה תחשיב חדש של היטל הביוב – התעריף לא השתנה

לפרטים לחץ/י כאן


הופסקה הפלרת מי השתיה החל מה-26.8.14

לפרטים לחץ/י כאן


רשות המים מאפשרת תשלום אגרת ביוב לפי שפכים בלבד

לפרטים לחץ/י כאן


דירקטוריון קולחי משגב יצא לשטח

לפרטים לחץ/י כאן


תשלום אגרת ביוב מחויב לפי מנגנון חורף קיץ - התושבים משלמים בקיץ רק עבור שפיעת השפכים כפי שנרשמה בחורף


קולחי משגב ביצעה תחשיב חדש של היטל הביוב – התעריף לא השתנה

לפרטים לחץ/י כאן


הופסקה הפלרת מי השתיה החל מה-26.8.14

לפרטים לחץ/י כאן


רשות המים מאפשרת תשלום אגרת ביוב לפי שפכים בלבד

לפרטים לחץ/י כאן


דירקטוריון קולחי משגב יצא לשטח

לפרטים לחץ/י כאן


תשלום אגרת ביוב מחויב לפי מנגנון חורף קיץ - התושבים משלמים בקיץ רק עבור שפיעת השפכים כפי שנרשמה בחורף


קולחי משגב ביצעה תחשיב חדש של היטל הביוב – התעריף לא השתנה

לפרטים לחץ/י כאן


הופסקה הפלרת מי השתיה החל מה-26.8.14

לפרטים לחץ/י כאן


רשות המים מאפשרת תשלום אגרת ביוב לפי שפכים בלבד

לפרטים לחץ/י כאן


דירקטוריון קולחי משגב יצא לשטח

לפרטים לחץ/י כאן


תשלום אגרת ביוב מחויב לפי מנגנון חורף קיץ - התושבים משלמים בקיץ רק עבור שפיעת השפכים כפי שנרשמה בחורף


קולחי משגב ביצעה תחשיב חדש של היטל הביוב – התעריף לא השתנה

לפרטים לחץ/י כאן


הופסקה הפלרת מי השתיה החל מה-26.8.14

לפרטים לחץ/י כאן


רשות המים מאפשרת תשלום אגרת ביוב לפי שפכים בלבד

לפרטים לחץ/י כאן


הידעתם...

מומלץ להשקות פעמיים בשבוע ל-20 דק' בלבד, מ- 17:00 בערב עד 10:00 בבוקר.

 

 

 

 

 אתם כאן: Home