קולחי משגב

קולחי משגב איתך לאורך כל הקו

חברת קולחי משגב הוקמה על ידי מועצה אזורית משגב בשנת 1998, כחברה עצמאית ומקצועית בתחום המים והביוב ביישובי משגב. מטרות החברה הן ייזום, תכנון, הקמה, תפעול ותחזוקה של מערכות מים וביוב במשגב.

עד היום נהנים 35 ישובים, 2 אזורי תעשיה ומתחם שירותים ציבורי, מהקמת מערכת ביוב איכותית ומקצועית,תפעולה ותחזוקתה, תוך הקפדה על שמירת איכות הסביבה ערכי טבע ונוף וכן בריאות הציבור.

תחום המים –עד כה הצטרפו לקבלת סל שירותים מחברת קולחי משגב 18 ישובים, מתוכם פארק תעשיה משגב ומתחם שירותי המועצה.

חברה בבעלות מלאה של מ.א. משגב ופועלת כ”ישות” משפטית עצמאית, כלכלית וארגונית נפרדת מהרשות, שפועלת כחברה ללא כוונות רווח (מלכ”ר) וכמשק כספי סגור ועצמאי.

חברה דירקטוריון מקצועי המונה 9 חברים המתמחים בכלכלה, הנדסה, ניהול ואיכות הסביבה.

קולחי משגב פועלת נמרצות לייזום, תכנון והקמה של פרויקטים בתחום תשתיות הביוב והמים, לשם השגת יעדי האזור לקליטת אוכלוסייה חדשה בישובי המועצה.

מערכת ביוב איכותית ומקצועית
שמירה על איכות הסביבה
שמירה על בריאות הציבור