איכות מי השתייה

קולחי משגב איתך לאורך כל הקו

דו"ח איכות המים

מחויבותנו היא להעניק את השירות הטוב ביותר לתושבים, בכדי שהמים המסופקים יהיו איכותיים וראויים לשתייה בעבור התושבים אנו עוקבים בקביעות אחר איכות מי השתייה.

חובות ואחריות ספק המים

 • להבטיח כי מי השתיה שהוא מספק יעמדו באיכות התברואית הנדרשת לפי התקנות
 • להתקין, להפעיל ולתחזק את מערכת אספקת המים ומתקני ההפקה שבבעלותו
 • לבצע בדיקות מים שגרתיות במקורות המים ובמערכת האספקה
 • לטפל בתוצאות חריגות, לנקוט בפעולות מתקנות
 • לטפל, לנקות ולחטא את המים כך שלא יחדור זיהום כלשהו למערכת מי השתיה.
 • לנטר את המים באופן רציף, או תקופתי, באמצעות דיגום והעברת הדגימות לבדיקה במעבדה.
 • לדאוג שכל המוצרים הבאים במגע עם מי שתיה יהיו ראויים ויעמדו בתקנים הנדרשים
 • לבצע סקרים תברואיים תקופתיים במתקני ההפקה ובמערכות האספקה שבאחריותו.
 • לדווח ולפרסם לציבור הצרכנים מידע בנוגע לפעולות שנקט ,הבדיקות שביצע ואיכות המים שסיפק.
 • לדאוג להדרכת עובדיו כך שיכירו את מורכבות מערכות המים ויהיו כשירים לעבוד עם מי שתיה

איכות המים, אופי הדגימה ותדירות הבדיקות מעוגנים בתקנות בריאות העם (איכותם התברואתית ומתקני מי השתייה) התשע"ג-2013 שנכנסו לתוקפן החל מאוגוסט 2013 ומגדירות את איכות המים עפ"י מדדים מיקרוביולוגיים, כימיים ופיזיקליים.

בהתאם לתקנה 14 לתקנות בריאות העם (איכותם התברואית של מי שתיה ומתקני מי שתיה), התשע"ג 2013 , רשאי צרכן מים לבקש מספק המים לבצע בדיקות לאיכות מים בבית הצרכן, על חשבון הצרכן. ניתן לבקש את ביצוע הבדיקות אחת לשנים עשר חודשים לכל היותר.

להלן דו"ח שנתי המפרט את איכות מי השתיה בישובים אשר העבירו את הטיפול במשק המים לידי חב' קולחי משגב בהתאם לבדיקות שבוצעו ברשת:

דוח תוצאות בדיקות מיקרוביולגיה 2022

דוח תוצאות בדיקות כימיה 2022

דוח איכות מי שתיה 2022

 • איכות המים ביישוב שלי

  רשת אספקת מי השתיה ביישוב שלך, מהווה חלק ממערכת אספקה ראשית הכוללת מערכת הובלה ואגירה של מים.

  מעוניין לקבל תמונת מצב על איכות המים של רשת האספקה ביישובך?

  לחץ כאן