אישור העדר חובות

קולחי משגב איתך לאורך כל הקו

אישור העדר חובות

בעל הנכס המבקש אישור העדר חובות יגיש בקשה דרך אתר המועצה בלבד.

בקשה לאישור העדר חובות מוגשת דרך אתר המועצה בלבד. האישור המתקבל מהמועצה רלוונטי גם למועצה וגם קולחי משגב, ואין צורך באישור נוסף של קולחי משגב.