אישור העדר חובות

קולחי משגב איתך לאורך כל הקו

אישור העדר חובות

בעל הנכס המבקש אישור העדר חובות יגיש בקשה בכתב לגזברות החברה.

במידה וקיים חוב, עליו לדאוג לכיסויו בטרם קבלת האישור. הגשת הבקשה תהיה בכתב בלבד באמצעות:

1. בדואר – לכתובת: קולחי משגב פארק תעשיות משגב 2017400
2. בפקס – 04-9990139
3. בדואר אלקטרוני – dekel@kmisgav.co.il

לחצו כאן למילוי הטופס