אמנת שירות

קולחי משגב איתך לאורך כל הקו

חברת קולחי משגב הוקמה כחברה מקצועית למים וביוב לשם ייזום, תכנון, הקמה, תפעול ותחזוקה של מערכות מים וביוב במשגב. 35 ישובים נהנו עד היום מהקמת מערכת ביוב איכותית ומקצועית, תפעולה ותחזוקתה, תוך הקפדה על שמירת איכות הסביבה, ערכי טבע ונוף ובריאות הציבור.

החברה פועלת נמרצות לייזום תכנון והקמה של פרויקטים בתחום תשתיות ביוב ומים, לשם השגת יעדי האזור לקליטת אוכלוסייה חדשה במשגב. מדיניות החברה ממוקדת במתן שרות איכותי ומהיר העומד ברמת איכות ובאמות המידה הגבוהות ביותר. במסגרת מאמצים אלו וכחלק ממדיניות איכות השירות שלנו ניסחנו את אמנת השירות של קולחי משגב, המגדירה את יעדי השירות ומחייבת אותנו לעמוד בהם.

בתחום המים

חברת קולחי משגב מקבלת אליה לטיפול במשק המים ישובים אשר בחרו להצטרף אליה ולהעביר לרשותה את רישיון אספקת המים. החברה אחראית על אספקת מים סדירה אמינה ורציפה בהתאם לאמות המידה המפורטות בתכנית האב למים. בנוסף למענה לצרכים השוטפים הכוללים הקמת תשתיות, תחזוקה ותפעול, גביה ואכיפה, ניתן גם מענה לצרכי כיבוי אש, אספקת מים בשעת חירום, שדרוג ושיקום תשתיות מים (קווים ומתקנים).

אנו מתחייבים
 • לקבלת פניות תושבים בנוגע לתקלות ברשת המים 24 שעות ביממה באמצעות מוקד 107 של המועצה.
 • לתיקון פרצי מים / נזילות בתשתית ציבורית תוך 6 עד 24 שעות (בהתאם להיקף הבעיה). כי במקרים של
 • הפסקת מים יזומה לא תעלה הפסקת המים על 7 שעות כמצוין בסל השירותים. בכל מקרה הודעות על הפסקות מים יתואמו עם גורמים מוסמכים בישוב ויינתנו לתושבים מראש באמצעות מייל ומסרונים. להתקנת מד מים
 • חדש בתוך 3 ימי עבודה ממועד אישור טופס 2 ואישור מזכירות הישוב.
 • לביצוע בדיקות איכות המים בהתאם לתקנות משרד הבריאות, מידי חודש בתוך הישוב ופרסומם לציבור בערוצי התקשורת האזוריים, בכל סוף רבעון.
 • להחלפת מדי מים שגרתית עפ"י חוק העזר של משגב (מדי כ-6 שנים) וכן החלפת מדי מים תקולים בתוך עד שבועיים ימים ממועד האינדיקציה בתוכנה .
 • למפות את תשתית המים באופן ממוחשב ולעדכן המיפוי באופן שוטף.

בתחום הביוב

החברה אחראית לייזום, תכנון, הקמה, תחזוקה ותפעול של מערכת הביוב על כל מרכיביה, בין היתר, צנרת, מתקני שאיבה אביזרים וכו', בכל תחומי המועצה האזורית. בנוסף פועלת החברה לביטול מפגעי איכות סביבה – בורות סופגים, גלישת ביוב לנחלים וחיבור כלל יישובי משגב למערכת הביוב המרכזית, ממנה למכוני טיהור השפכים.

אנו מתחייבים
 • לקבלת פניות תושבים בנוגע לתקלות בתשתית הביוב 24 שעות ביממה באמצעות מוקד 107 של המועצה.
 • לנטר את תחנות השאיבה במערכת שליטה ובקרה אלחוטית כך שהתראות על תקלות תשלחנה בזמן אמת.
 • לשדרג את תשתיות הביוב בהתאם להמלצות תכנית האב לביוב ולמדדים מהשטח.
 • סתימת ביוב בתשתית הציבורית – להגיע אל מקור הבעיה בתוך 4 שעות מרגע קבלת ההודעה.
 • כי במקרה של תקלת שבר, כגון: מכסה מים או ביוב אשר שקע, נשבר, נפל, חסר או בולט, הגעה עד 24 שעות מרגע קבלת ההודעה (בהתאם להיקף הבעיה).
 • למפות את תשתית הביוב באופן ממוחשב ולעדכן המיפוי באופן שוטף.

שירות לקוחות ויח"צ

חברת קולחי משגב משקיעה רבות בטיפוח הקשר מול התושבים, תוך מתן שירות אמין ואדיב הכולל קשר ישיר מול התושב ומתן פתרון מהיר ויעיל במקרה של תלונות ומענות. החברה דואגת לעדכן את תושביה בעיתונות ובאמצעות דיוור ישיר בין היתר על שינוי בתעריפים ואו בהקצבות המים, מתן הטבות ע"י רשות המים, פרויקטים בתחום המים והביוב, שמתבצעים ביישובי המועצה וכו'. אנו פועלים לשיפור מתמיד של רמת השירות כחלק מתרבות ארגונית השואפת למצוינות.

אנו מתחייבים
 • למעקב אחר צריכות המים באופן קבוע ורציף, הודעה על חריגות תינתן בתוך עד שבוע ימים ממועד האינדיקציה בתוכנה.
 • לטפל בתלונות תושבים בתחום המים והביוב, הכולל קבלת התלונה, בדיקתה ומתן תשובה
 • לתושב תוך 7 ימי עבודה, מרגע קבלת הפניה או הבקשה.
 • לעדכן את האתר בדבר תעריפי מים וביוב, חדשות ופרויקטים שנעשים בחברה ודברור ישיר בעיתונות המקומית באופן שוטף ובסמוך להתרחשות האירועים / השינויים.

אישורים להיתרי בניה

חברת קולחי משגב יוזמת, מתכננת, מקימה ומפקחת על תשתיות ופתרונות מים וביוב מסודרים ליישובי משגב במטרה לסייע בתהליך הבניה, תוך בדיקה ויעוץ לחיבור הנכס הפרטי לתשתית הציבורית. עובדי החברה מתחייבים לספק את בקשות התושבים באדיבות וביעילות מקסימלית.

אנו מתחייבים
 • להוציא דרישת תשלום כחוק או התייחסות בכתב לבקשה, עד 7 ימי עבודה מיום קבלת הבקשה.
 • להעביר את התיק המאושר מקולחי משגב לגורמים הסטטוטוריים האחרים להמשך טיפול תוך 24 שעות ממועד התשלום.
 • לספק נתונים לתכנון של נקודת / שוחת ההתחברות של הנכס לתשתית המים והביוב הציבורי.

גביה ואכיפה

חברת קולחי משגב ממוקדת בביצוע גביה על פי כללים מוגדרים ואחידים באופן המאפשר לחברה לבצע במקצוענות וברמה הגבוה ביותר את מכלול השירותים הניתנים על ידה במגוון ערוצי תשלום.

אנו מתחייבים
 • לקבל קהל לפחות 4 ימים בשבוע, יום אחד גם בשעות אחה"צ.
 • למגוון ערוצי תשלום הכוללים תשלום באמצעות הוראת קבע, מענה קולי וטלפוני, המחאות, כרטיס אשראי, בנק הדואר וכל בנק מסחרי.
 • לתגובה בכתב תוך 3 ימי עבודה מרגע קבלת מכתב הפניה או הבקשה. להוצאת שוברים לתשלום מדי חודשיים עבור חיוב מים וביוב על פי חוק.
 • למשלוח קבלות על תשלום בגין החודש השוטף עד קבלת החשבון הבא אחריו.
 • השתתפות בוועדת חריגים פועלת למתן הקלות בהתאם לקריטריונים שקופים המתפרסמים אחת לשנה בחודש נובמבר בעיתונות המקומית.