אספקת מים בזמן חירום

קולחי משגב איתך לאורך כל הקו

מצבי חירום ומשמעותם למועצה האזורית

מצב 3 – פגיעה חמורה באספקת חשמל

פגיעות חמורות במערכות היצור ו/או ההולכה של החשמל, הגורמות להפרעות חמורות בהפקה והולכת המים והביוב.

המשמעות
 • אספקת חשמל למתקני המים באמצעות דיזל לגנראטורים.
 • צמצום אספקת מים – מינימום 60 ליטר לנפש ליממה.
 • אספקת מים ליישובים הכוללים משק בעלי החיים ומפעלים חיוניים יתבססו על איגום עצמי ל – 72 שעות (באחריות המפעל/בעל המשק החקלאי).

מצב 4 - פגיעה חלקית במערכת אספקת מים מקומית ו/או אזורית

פגיעות כתוצאה מהפגזות, הפצצות או חבלות בצנרת ו/או במקורות המים הגורמות לשיבושים באספקת מים בצנרת ולניתוק יישובים ממקור האספקה.

המשמעות
 • מוכנות לאספקת מים לאזורים שיפגעו. הערכות לאספקת מים עפ"י הנורמה של כ- 20 ליטר לנפש ליממה.
 • חלוקת המים תבוצע באמצעות מיכלי מים נייחים/ניידים, מיכליות, ברזיות ובתגבור בקבוקים ושקיות מים.
 • באחריות התושבים להגיע לנקודת החלוקה עם מיכל מים בנפח התואם את המכסה המשפחתית.
 • מיקום תחנות החלוקה: בכל אחד מהיישובים ימוקמו תחנות חלוקת מים – בצמוד למתקן ציבורי כגון: מזכירות הישוב, מקלט מרכזי או מבנה מרכזי בישוב.
 • בעת אירוע המחייב חלוקת מים באמצעות תחנות החלוקה, תיגזר פריסת התחנות לאזורים שנפגעו מתוך תוכנית המועצה המפורטת. מיכלי המים יפוזרו לתחנות ביישובים כשהם ריקים וימולאו על ידי מיכלי 5 קוב ניידים בסבבים, באחריות אחראי "אשכול".

תכנון חלוקת מים לאוכלוסיות מיוחדות

המשמעות
 • הפתרון לאוכלוסיה בעלת יכולת ניוד או אוכלוסיה שמקבלת סיוע מצוות סיעודי – הינו ע"י הצבת תחנת חלוקה בסמוך למתקן כאשר באחריות הסגל הסיעודי לנייד את המים לאוכלוסיית המתקן (תחנות החלוקה למוסדות אלה יכללו כחלק מתוכנית החלוקה לאזור שנפגע).
 • הפתרון שנקבע לאוכלוסייה המוגבלת בניידות ובעיקרה נמצאת בהשגחה בביתה – הינו חלוקת המים לבתי הנזקקים ע"י צוות מתנדבים יישובי.
 • מעקב ועדכון נתונים לגבי האוכלוסייה הנתמכת המרותקת בביתה מבוצע באופן שוטף ע"י מחלקת הרווחה במועצה.

מצב 5 - "משבר מים" פגיעה במערכות אספקת מים אזוריות ו/או ארציות

פגיעה מכוונת או תקלה טכנית חמורה, או אסון טבע (כגון רעידת אדמה/שיטפון) במערכות האזוריות/הארציות בשתי אפשרויות: 1) הפסקה כוללת באספקת מים אזורית/ארצית. 2) זיהום מים המונע אפשרות שימוש במים לשתייה, מזון ורחצה.

המשמעות
 • תתבצע חלוקת מים לכלל האוכלוסייה במיכלים ניידים נייחים, בקבוקי מים, שקיות מים, שתייה קלה וכו' לצורכי שתייה ומזון.
 • הערכות לאספקת מים עפ"י הנורמה של 4 ליטר לנפש ליממה.
 • באחריות התושבים להגיע לנקודת החלוקה עם מיכל מים בנפח התואם את המכסה המשפחתית.
 • מיקום תחנות החלוקה: בכל אחד מהיישובים ימוקמו תחנות חלוקת מים – בצמוד למתקן ציבורי כגון: מזכירות הישוב, מקלט מרכזי או מבנה מרכזי בישוב.
 • במידה ויפתחו מרכזי קליטה במועצה האזורית ישולבו המתקנים כחלק מכלל התוכנית.
 • אספקת מים באופן ישיר ממפעלי הייצור/מחסנים אזוריים של חברות המים המינרלים והמשקאות הקלים. בהתאם לתוכנית ארצית והנחיות המטה המתאם לביטחון מים.
 • סיוע מהרמה הלאומית (מיכליות מים, מחסני חלוקת מים מינרלים אזוריים וכו'), רשויות ויישובים שכנים.

 

 

המים מהווים משאב קיומי וחיוני לצרכי הקיום השוטף של תושבי מדינת ישראל. מכאן שהמים ומערכות ההולכה מהווים מטרה ויעד אסטרטגי לגורמים עוינים.

קולחי משגב נערכים לכל מצבי החירום והמשבר העלולים לשבש עד כדי השבתה מוחלטת של יכולת אספקת המים, הערכות אשר תקנה יכולת תגובה מהירה ומאורגנת במטרה להתגבר על השיבוש ובמקביל לספק לתושב פתרון חלופי נאות. מצבי החירום ככלל יכולים לנבוע מהתרחשות יזומה ע"י האויב (פעולת לחימה התקפית), מאירועי טרור (פגיעה בתשתית, הרעלת מים יזומה) או כתוצאה מפגיעה בתשתית המים והביוב כתוצאה מאסון טבע (רעידת אדמה, שיטפון או כתוצאה מתקלה טכנית וכו'). מכאן שעלינו להיות ערוכים להתמודד עם תרחישי החירום הן ברגיעה והן עם הכרזת "שעת חירום". על חברת קולחי משגב ועובדיה מוטלת האחריות לדאוג לאספקת מים שוטפת ככל שניתן לכל אזרח בתחום המועצה האזורית בכל המצבים.

מפעלים חיוניים ומשקי החי

אספקת מים למפעלים החיוניים ומשקי החי במועצה האזורית "משגב" תתבסס על איגום עצמי הקיים במפעלים/במשקי החי למשך 72 שעות כמתחייב בקונטרס מל"ח. לאחר 72 שעות תסייע המועצה ככל שתוכל והיתר יינתן בסיוע חיצוני בתאום מול רשות הפיקודית למים בשע"ח.