מעבר דירה / החלפת משלם

קולחי משגב איתך לאורך כל הקו

הליכים להחלפת משלמים

במקרה של מעבר דירה או החלפת משלם יש למלא כראוי את טופס הבקשה ולצרף אליו את כל הנספחים הנדרשים, לרבות צילום תעודת זהות כולל ספח פתוח לרוחב. נציין כי אין צורך להגיע פיזית למשרדי החברה, אלא ניתן לשלוח באמצעות דואר, פקס או מייל.

 

נדגיש כי על התושבים החדשים שעברו להתגורר בישובים המקבלים סל שירותי מים מחברת קולחי משגב, לצרף טופס עדכון פרטי צרכן.

לחצו כאן להורדת הטופס

שימו לב – בהעדר נתונים של מספר הנפשות, החיוב יתבצע לפי מינימום של 2 נפשות. במקרה של דיווח חסר, ינתן זיכוי עבור 6 תקופות אחורה בלבד, כך על פי כללי המים של רשות המים.