התקנת מונע זרימה חוזרת

קולחי משגב איתך לאורך כל הקו

התקנת מונע זרימה חוזרת

מי השתיה המסופקים היום בישראל הינם באיכות טובה מאוד, שנבדקת באופן סדיר ע"י ספקי המים. אולם יחד עם זאת, איכות המים ברשת האספקה עלולה להיפגע מזרימה חוזרת של מים עם חומרים זרים ולעיתים אף רעילים ממפעלים, עסקים וחקלאות. חדירת מים
מזוהמים למערכת מי השתייה עלולה לגרום לפגיעה בבני אדם ובבעלי חיים.

איכות המים ברשת האספקה עלולה להיפגע ממספר סיבות:

 

 • שימוש במערכת המים להחדרת חומרי דשן והדברה בגידולים חקלאיים.
 • שימוש במערכת המים להחדרת חומרי דשן לגינון (ציבורי ופרטי).
 • מערכות שאינן מי שתייה (כיבוי אש, מערכות הסקה ומיזוג וכו')
 • קווי מים ללא שימוש,בהם המים עומדים זמן רב ולכן איכותם עלולה לרדת.
 • שימושים נוספים במים למטרות שונות מצריכה ביתית וסניטארית (בעסקי מסחר ותעשייה).

התקנת מז"ח (מכשיר מונע זרימה חוזרת)

תקנות בריאות העם (התקנת מכשיר מונע זרימת מים חוזרים חוזרת) תשנ"ב 1992מסמך pdf, חוק המים וחוק התכנון והבנייה מגדירה את הדרישות למניעת זיהומים של מערכות אספקת מי שתייה חשיבות המז"ח: התקנת אביזרים מונעי זרימה חוזרת הם האמצעי למנוע הרעלה ו/או זיהום המוני של מי שתייה, כאשר הם חוזרים ממערכת המים הפרטית למערכת המים העירונית. כיצד המכשיר פועל ? מז"ח מונע זרימה חוזרת מהרשת הפרטית לרשת העירונית של אספקת המים. כשמי השתייה עוברים את האביזר, הם אינם מסוגלים לחזור אל רשת האספקה המשותפת לבניינים השכנים. השסתומים נפתחים לכיוון אחד וננעלים בכיוון השני ההפוך.

מי מחויב בהתקנת מז"ח?

א. עסקים על-פי התקנות חובה על בעל עסק המשתמש במערכת המים להתקין מז"ח בראש מערכת המים ולבדוק את תקינותו אחת לשנה.

עסק לצורך עניין זה הוא, בין היתר:
 • טעון רישוי כמפורט בתוספת לתקנות בריאות העם (התקנת מכשיר מונע זרימת מים חוזרת), תשנ"ב 1992.
 • מעבדה
 • משק חקלאי שהשקיה בו נעשית במערכת שבה מתקן המיועד להחדרת חומרים לתוך מערכת המים או שנעשה בו דילול במים של חומרי הדברה.
 • לול או רפת
 • תחנת דלק
 • מזון ומרכיביו לרבות משקאות וחומרי גלם – הכנתו, ייצורו, עיבודו.
 • מוסך – מקום לתיקון ואחזקת כלי רכב וחלקיו לרבות מוסך של עסק שאינו טעון רישוי.
 • בית דפוס
 • נגריה

ב. בתים פרטיים - תקנות בריאות העם 2013 הגדירו את העסקים ובתי המגורים המחויבים בהתקנת מז"ח. וכן בבדיקת האביזר מידי שנה ע"י בודק מוסמך ושליחת העתק תעודת הבדיקה אל רשויות הבריאות המוסמכות. הזנחה של חובה זו הינה עבירה על החוק ועלולה לגרור בנוסף להליכים משפטיים וסגירת המקום ע"י רשויות הבריאות .

מקורות הזיהום האפשריים למערכת אספקת המים , בין היתר הם:
 • מערכות כיבוי אש (ספרינקלרים)
 • מערכות דישון בבית או בחצר
 • בריכת שחיה/ג'קוזי חיצוני

תקנות בריאות העם – התקנת מז"ח, מחייבות את בעל העסק שבתחומו הותקן מז"ח, להחזיקו במצב תקין ולבצע בדיקת תקינות אחת לשנה.

הבדיקה תעשה באופן תקופתי ע"י מתקין מוסמך. בנוסף, האביזרים שיותקנו חייבים להיות בעלי אישור של משרד הבריאות.

לצפייה בתקנות בריאות העם התקנת מכשיר מונע זרימה חוזרת, רשימת מתקיני מז"חים מוסמכים, רשימת אביזרים מאושרים להתקנה ומידע נוסף בעניין ניתן למצוא באתר האינטרנט של משרד הבריאות-לחצו לצפייה.

להלן קישור לאתר משרד הבריאות – אנשי מקצוע מוסמכים – רשימת מתקינים מוסמכים – לחצו לצפייה