חברי דירקטוריון

קולחי משגב איתך לאורך כל הקו

דני עברי

ראש המועצה – יו”ר הדירקטוריון
מתגורר ביודפת

אחמד עלי סואעד

סגן ראש המועצה – נציג מליאה
מתגורר בסלאמה

תומר לוין

מנהל אגף הנדסה – מ.א. משגב
סגל מקצועי
מתגורר באמירים

דוד רוזנבלום

מנהל אגף הנדסה – מ.א. משגב
סגל מקצועי

אורית עוז

נציגת ציבור

לב רוזנשטיין

מנהל אגף שפ"ע ואיכות סביבה – מ.א. משגב
סגל מקצועי

אפרת אומיאל פדידה

נציגת ציבור
מתגוררת באבטליון

גל חכים

נציג ציבור
מתגורר בצורית