שירות לקוחות ותשלומים › טפסים

קולחי משגב איתך לאורך כל הקו

טופס עדכון פרטי צרכן מים

10/04/2024

  *מספר לזיהוי הצרכן (מספר תעודת הזהות המופיע בשובר)

  *שם הצרכן  *כתובת יחידת דיור  *מספר נפשות בנכס  *דוא”ל


  *טלפון לבירורים


  פקס


  1. יש לצרף תצלום ספחי תעודת זהות של כל המתגוררים ביחידת הדיור ואת האישורים הנדרשים לגבי מי שאינם אזרחי ישראל

  2. תושבים שכתובת המגורים הרשומה בתעודת הזהות שלהם, שונה מהכתובת בפועל, יצרפו אישור הישוב/ הרשות המקומית של מקום המגורים הרשום בספח, על כך שאינם מקבלים בשטחה את ההקצאה לכמות המוכרת לנפש.

  העלאת קובץ

  גודל הקובץ עד 1MB

  העלאת קובץ

  גודל הקובץ עד 1MB

  העלאת קובץ

  גודל הקובץ עד 1MB

  העלאת קובץ

  גודל הקובץ עד 1MB

  העלאת קובץ

  גודל הקובץ עד 1MB

  הצהרה

  אני מצהיר/ה בזה כי כל הפרטים דלעיל נכונים

  ידוע לנו ואנו מסכימים לכך כי קולחי משגב שומרת זכותה לפנות אלינו ולבקש פרטים/מסמכים נוספים בקשר עם בקשתנו זו.

  * שדות חובה