הסבר על מד המים

קולחי משגב איתך לאורך כל הקו

הסבר מפורט על מד המים

1

קריאת מד המים

על פי הרשום במונה, 5 הספרות שבצבע שחור משמאל לימין.

הספרות השחורות מציינות את כמות צריכת המים במ"ק מלאים (1 מ"ק=1000 ליטר)

2

מספר מד המים

לכל מונה יש מספר מד פנימי כמצוין בשובר התקופתי.

נועד לשייך את מד המים לצרכן. במערכת הממוחשבת של קולחי משגב מופיעים כל הפרטים הנוגעים למד המים,מספר מד המים נועד לשייך את מד המים לצרכן.
מספר מד המים מופיע גם בחשבון המים.

3

נזילות מים

מערכת המדים הממוחשבת בקולחי משגב מתריעה על חשד לדליפה בנכס שלכם

במדים דגם כרמל ( מד בצבע שחור ) אם נמצא שהפרפר המרכזי במד המים מסתובב, ככל הנראה מדובר בנזילה או בברז שנשאר פתוח וכד'.
במידה וקיימת התראת נזילה במד, עליכם למצוא את מקור הנזילה ולדאוג לתיקונה ללא דיחוי.
לאחר תיקון הנזילה הנכם מתבקשים למלא באתר קולחי משגב – "טופס הצהרה בגין תיקון נזילה " וכך ניתן יהיה לבצע הפחתה של חשבון המים בגין הנזילה שתוקנה .

4

פרפר מרכזי

סיבוב עם כיוון השעון מעיד על צריכה, סיבוב קבוע כשכל גורמי הצריכה בבית (ברזים, מכונת כביסה ועוד) סגורים, עשוי להצביע על נזילה סמויה.

בשעת צריכת מים הפרפר המרכזי אמור להסתובב.
במידה שקיימת צריכת מים והפרפר אינו מסתובב - מד המים אינו תקין.

בדיקת תקינות מד המים

במידה וישנו חשש כי מד המים אינו תקין. ניתן לפנות לקולח משגב בבקשה לבדיקת בוררות למד המים.

  • הבדיקה כרוכה בתשלום ע"פ חוק ונעשית ע"י מעבדה מוסמכת חיצונית.
  • במסגרת הליך זה מד המים מועבר לבדיקה במעבדה ובמקומו מותקן מד מים חלופי בנכס.
  • במידה שיתברר מתוצאות הבדיקה כי מד המים אכן אינו תקין ,יזוכה חשבון הצרכן בעלות הבדיקה ויבוצע תיקון בחשבונו בהתאם לנתוני הצריכות.
  • במידה שיתברר שהמד הינו תקין, לא יבוצע החזר תשלום לעלות הבדיקה.