מחשבונים

קולחי משגב איתך לאורך כל הקו

מחשבון דמי הקמה למים לנכס מגורים או לכל נכס אחר

שטח קרקע במ"ר
שטח מבנה במ"ר
חשב!

מחשבון דמי הקמה לביוב לנכס מגורים או לכל נכס אחר

שטח קרקע במ"ר
שטח מבנה במ"ר
חשב!