מערכות קריאה מרחוק

קולחי משגב איתך לאורך כל הקו

ביישובי המועצה האזורית משגב פרוסות מערכות קריאה מרחוק למדי המים בקרב כלל הצרכנים. מערכת קריאה מרחוק (קר"מ) היא צורך של כל יישוב או ספק מים בארץ ובעולם, לאתר במהירות נזילות,לנהל את מערך האספקה ביעילות ולחסוך באנרגיה.

מערכת הקר"מ מורכבת ממוני מים חכמים ורכזות (הכוללות רכזות , ממסרים ומיני רכזות) שקולטות את האותות ומעבירות אותם למערכת המחשוב המרכזית.
המערכת עושה שימוש בטכנולוגית הפס הצר ,המאפשרת העברת מידע מועט בעצמה מאוד נמוכה. רכזות משמשות לקליטה וניהול האותות והאנטנה שלהן אינה מייצרת כיסוי אלחוטי באזור.
בתוך הרכזת יש מודם סלולרי שמעביר את המידע המועט שנאסף , מספר פעמים ביום למערכת המחשוב.כלל חלקי המערכת נמצאים בפטור מהיתר קרינה מהמשרד להגנת הסביבה.
לאישורי המשרד להגנת הסביבה לחץ כאן