פרויקטים

קולחי משגב איתך לאורך כל הקו

פרויקטים בביצוע

מעלה צביה , הקמת מאסף ביוב חדש
מפקח: דניאל רוזנטל
אומדן משוער: 1,000,000
סיום משוער בהתאם להתקדמות הפרויקט
מורשת,55 יחידות דיור, קווי ביוב
מפקח: חמד הנו
אומדן משוער: 900,000
סיום משוער בהתאם להתקדמות הפרויקט
מצפה אביב ,49 יחידות דיור, קווי מים וביוב שכונה חדשה
מפקח: איתם ליעד
אומדן משוער: 1,000,000
סיום משוער בהתאם להתקדמות הפרויקט
שכניה ,39 יחידות דיור, קווי ביוב שכונה חדשה
מפקח: פלד קליין
אומדן משוער: 660,000
סיום משוער בהתאם להתקדמות הפרויקט
יודפת ,30 יחידות דיור ,קווי מים וביוב שכונה חדשה
מפקח: דניאל רוזנטל
אומדן משוער: 1,200,000
סיום משוער בהתאם להתקדמות הפרויקט
הר חלוץ,24 יחידות דיור ,קווי מים וביוב שכונה חדשה
מפקח: אבינועם פיקס
אומדן משוער: 700,00
סיום משוער בהתאם להתקדמות הפרויקט
חוסניה ,שדרוג קווי מים
מפקח: דניאל רוזנטל
אומדן משוער: 3,000,000
סיום משוער 1.1.2024
כמאנה מזרחית ,שדרוג קווי מים
מפקח: נאיף חקרוש
אומדן משוער: 1,000,000
סיום משוער 1.1.2024
סלאמה מערבי ומזרחית ,שדרוג קווי מים
מפקח: דניאל רוזנטל
אומדן משוער: 4,000,000
סיום משוער 1.1.2024
לבון ,החלפת מיכל למגדל המים
מפקח: קולחי משגב
אומדן משוער: 500,000
סיום משוער 1.12.2023

פרויקטים בתכנון

תרדיון - מגרש 700 תכנון קווי מים וביוב
מעלה צביה - שכונה חדשה
פלך - 17 יחידות דיור , הקמת קווי ביוב
אבטליון - שכונה חדשה ,הקמת קווי ביוב ומים
טל אל - 40 יחידות דיור, הקמת קווי ביוב
גילון - שכונה חדשה ,הקמת קווי ביוב
תובל - 38 יחידות דיור ,הקמת קווי מים וביוב שכונה חדשה
מנוף - 28 יחידות דיור , הקמת קווי ביוב
רקפת - 19 יחידות דיור , הקמת קווי ביוב
יובלים - 28 יחדיות דיור , הקמת קווי ביוב
לוטם - מאסף חדש
תרדיור /משגב /סחנין - שדרוג מאסף

פרויקטים בהליך מכרז

אין כרגע פרויקטים בהליך מכרז -