צריכה חריגה ונזילות מים

קולחי משגב איתך לאורך כל הקו

צריכה חריגה ונזילות מים

אחריות חברת קולחי משגב בכל הקשור למערכת המים בישובים בהם מערכת המים מטופלת על ידה, הינה ביחס למערכת הציבורית בלבד, דהיינו – עד למד המים הראשי בנכס. עם זאת, מצאנו לנכון להביא בפניכם מספר נתונים על מנת לסייע לחיסכון במים.

איתור נזילת מים:

על מנת לבדוק האם מדובר בנזילת מים יש לסגור את כל הברזים בנכס ולוודא שאין שימוש במים (לדוגמא: מדיח, מכונת כביסה) ולאחר מכן לגשת למד המים.

במדים דגם כרמל ( מד בצבע שחור ) אם נמצא שהפרפר המרכזי במד המים מסתובב, ככל הנראה מדובר בנזילה או בברז שנשאר פתוח וכד'.

במדים מדגם סונטה ( מד בצבע כחול) אם נמצא שיש סימן של חץ משמאל לקריאה בצבע שחור , ככל הנראה מדובר בנזילה או בברז שנשאר פתוח וכד'

במידה ואכן קיימת התראת נזילה מהמד , יש למצוא את מקור הנזילה כגון: ברז בחצר, מערכת השקיה, דודי שמש,אסלות וכו'.

אם הבדיקה מעידה על אובדן מים במערכת ,יש להזמין איש מקצוע שיסייע באיתורו של האובדן ותיקונו. תיקון הנזילה הינו באחריות ועל חשבון בעל הנכס. יש לשמור את הקבלה/אסמכתא מפורטת בדבר ביצוע התשלום עבור התיקון על מנת שתהווה אסמכתא לקיומה של הנזילה ולתיקונה.

במקרה של צריכה חריגה בגין נזילת מים סמויה, רשאית החברה להפחית את החיוב החריג ההפחתה כפופה להתקיימות התנאים לכך. ראשיתו של התהליך – מילוי טופס על נזילה. בנוסף, על הצרכן להמציא חשבונית מס בגין תיקון הנזילה או אסמכתא אחרת (במידה ובוצע תיקון עצמי ללא אסמכתא, יש לציין זאת במפורש). לאחר מילוי הטופס והעברתו לקולחי משגב, ייבדק הנושא ואם יימצא כי אכן היתה נזילה סמויה שתוקנה, תעריך החברה את הצריכה הממוצעת בנכס בתקופה המקבילה בשנה קודמת או במשך השנה השוטפת. בעד המים שלא נעשה בהם שימוש מעבר לצריכה הממוצעת כתוצאה מהנזילה, יזוכה ההפרש בין תעריף החיוב לתעריף העלות. כמו כן ההפחתה הנ"ל מוגבלת לשתי תקופות חשבון בלבד.

לטופס הצהרה על תיקון נזילה

בדיקת תקינות מד המים (בדיקת בוררות)

אם קיים חשש כי מד המים אינו תקין, ניתן לפנות לקולחי משגב בבקשה לבדיקת תקינות מד המים (בדיקת בוררות). במידה ותוצאות הבדיקה מצביעות על מד תקין, התושב ישלם עבור עלות הבדיקה ואולם באם נמצאה תקלה, מד המים יוחלף על חשבון החברה.

כלי נוסף לאיתור נזילות וחסכון במים הוא - צפייה בצריכות המים

חברת "קולחי משגב" פתחה לשירות לקוחותיה את האפשרות להיכנס למערכת האוטומטית לקריאת מדי המים וכך לצפות בצריכות המים בחינם. לכל תושב המתגורר באחד מהישובים שהצטרפו לסל שירותי המים שמציעה החברה, ניתנת האפשרות להיכנס דרך האינטרנט באופן עצמאי ומכל מקום ולעקוב אחר צריכת המים הביתית ברמה יומית, שבועית וחודשית. השירות מסייע לתושבים לעקוב אחר כמויות המים הנצרכות בנכס בתדירות יומיומית, מה שיאפשר צריכה נבונה ומדודה. לצפייה במד המים שלכם ניתן להיכנס למונה שלי.

תיקון ברז דולף הוא עניין די פשוט. ביצוע התיקון בזמן יחסוך כמות גדולה של מים.