תשלומים בעבור שירותים נוספים

קולחי משגב איתך לאורך כל הקו

תשלומים בעבור שירותים נוספים שאנו נותנים לתושב, על פי כללי רשות המים.

להלן טבלת מחירים מעודכנת נכון ליולי 2023:

תאור
בדיקת מד מים קוטר עד 0.75 190
בדיקת מד מים קוטר מעל 0.75 235
ניתוק מד מים לבקשת הצרכן 147.26
חיבור מד מים לבקשת הצרכן 147.26
מד מים 0.75 צול 762
מד מים 1 צול 991
מד מים 1.5 צול 1,104
ניתוק מד מים בשל חוב הצרכן וחיבור מחדש לאחר הסדרת החוב 147
בדיקת איכות מים – בעד בדיקת מתכות 586
בדיקת איכות מים – בעד בדיקת מזהמים בקטריאליים, עכירות ועקבות חומר חיטוי פעיל 408
בדיקת איכות מים – בעד בדיקת מתכות, מזהמים בקטריאליים, עכירות ועקבות חומר חיטוי 726

 

תעריפי מדי המים ( ביתי)

להלן טבלת מחירים מעודכנת נכון ליולי 2023:

קוטר מחיר
0.75 762
בגין 0.75

שנשבר /נהרס

762